Op dit moment geen subsidieaanvragen mogelijk

De afgelopen periode hebben heel veel mensen gebruik gemaakt van onze subsidieregeling. Daardoor is het subsidieplafond bereikt, de pot is leeg. Wij vinden het fijn om te zien dat zo veel mensen aan de slag zijn gegaan! Dit betekent helaas ook dat de subsidie op dit moment niet meer aan te vragen is.

Wij blijven het belangrijk vinden om samen aan het klimaat te werken. We evalueren deze subsidieregeling. Ook gaan we de komende jaren samen met gemeenten en provincies aan het klimaat werken. Kijk ondertussen op deze website wat je zelf kan doen om je aan te passen aan een warmer en droger klimaat met hoosbuien!

Subsidie Klimaatactief

Waterschap Rivierenland heeft subsidie voor inwoners die samen werken aan het klimaatbestendig maken van tuin, huis of straat. Denk daarbij aan groene daken of het vervangen van tegels door gras en planten. Samenwerken kan met buren, vrienden, familie of wijkvereniging binnen het waterschapsgebied.

Waarom deze subsidie?

We kunnen ons voorbereiden op het veranderende klimaat. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om onze leefomgeving daarop in te richten. Meer bomen en beplanting zorgen voor schaduw en verkoeling bij warm weer. Hoosbuien passen niet in het riool. Om schade te voorkomen zoeken we op straat naar uitwegen. Bijvoorbeeld door de hoosbui via de weg, een plein of openbaar groen af te voeren. In droge tijden willen we het regenwater juist langer vasthouden.

Ook jij kunt maatregelen nemen in eigen tuin om overlast door klimaatverandering te voorkomen. Als je voldoet aan de voorwaarden krijg je 35% subsidie van het Waterschap Rivierenland.

Wie kan subsidie ontvangen?

Deze subsidie is voor particulieren die samenwerken. Samenwerken kan met buren, vrienden, familie of wijkvereniging binnen het werkgebied van Waterschap Rivierenland. Bedrijven kunnen er geen gebruik van maken.

Welke maatregelen worden vergoed?

De subsidie geldt voor maatregelen die overlast door water of hitte verminderen. Samen met buren kun je maatregelen combineren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

• Een groenere straat of buurt 
• Tegels eruit, planten erin (minimaal 10 m2 tuin, maar geen kunstgras)
• Een groen dak 
• Een groen of waterrijk speel- of schoolplein
• Regenwater naar groenstrook
• Regenwatervijver (minimaal 10 m2)
• Geveltuin (minimaal 5 m2)
• Regenton voor de hele buurt
• Grind in plaats van stenen

 » Kijk hier voor een overzicht van de maatregelen.

Tot wanneer loopt de subsidie?

De subsidieregeling loopt tot eind 2020 of totdat het budget op is.
Het waterschap heeft €500.000 beschikbaar gesteld voor de regeling.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Download het aanvraagformulier onderaan deze pagina en volg de instructies. Nadat je het formulier en foto’s van de huidige situatie naar ons hebt opgestuurd, beoordelen we je aanvraag. Dit duurt vier tot zes weken. Komen de maatregelen in aanmerking? Dan krijg je van ons bericht en kan je de werkzaamheden uitvoeren. Na afloop van de werkzaamheden vragen we je de rekeningen naar ons op te sturen, samen met foto’s van het resultaat. Dat behandelen we in vier tot zes weken. Klopt alles? Dan krijg je bericht en komt de subsidie op je rekening.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet je aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • Wonen en maatregelen nemen binnen het gebied van Waterschap Rivierenland.
  • Nog niet begonnen zijn
  • De aanvraag bedraagt minimaal €1000,- aan subsidiabele maatregelen.
  • Samen met minimaal één buur, vriend, familielid of wijkvereniging aanvragen. Indien u zelf al aan de €1000,-  komt dan is het voldoende wanneer bijvoorbeeld 1 buur of kennis een regenton aanschaft en u dit als gezamenlijke aanvraag indient.
  • De maatregel zorgt voor verbetering van de bestaande situatie. Nieuwbouw is dus uitgesloten. Naast deze voorwaarden hanteren we per type maatregel richtlijnen.

    » Zie hier de voorwaarden en de richtlijnen.

Start de subsidieaanvraag

Download het aanvraagformulier subsidie Klimaatactief. Controleer of je idee onder de voorwaarden valt. Vind ten minste één buur, vriend, familielid of wijkvereniging en vul samen het machtigingsformulier in. Maak vooraf foto’s en stuur het formulier in naar klimaatactief@wsrl.nl. De behandelingstermijn van een aanvraag is maximaal 6 weken. 
Heeft u geen mailadres? Stuur dan de formulieren naar: 

Waterschap Rivierenland
t.a.v. Secretariaat afd. Omgeving & Communicatie
Postbus 599
4000 AN TIEL
Of per mail naar: klimaatactief@wsrl.nl

Meer informatie of persoonlijk advies

Voor meer informatie kunt u de subsidieregeling Klimaatactief raadplegen. Als u nog vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via: klimaatactief@wsrl.nl

BEZOEKADRES
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90

CONTACT
Ideeën, opmerkingen of tips over dit onderwerp? Stuur een mailtje naar klimaatactief@wsrl.nl

ART DIRECTION & WEBDESIGN: NDOC