Subsidie Klimaatactief

Als inwoner in het rivierengebied kan je subsidie krijgen voor maatregelen die je tuin, huis of straat klimaatbestendig maken. Denk daarbij aan vervanging van tuintegels door planten, plaatsing van een regenton of het aanbrengen van waterdoorlatende verharding in de tuin. Inwoners die daarbij met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in een straat, wijk of vereniging, kunnen extra subsidie krijgen. De subsidieregeling Klimaatactief is geldig vanaf 1 januari 2018.

Waarom deze subsidie?

Het klimaat verandert. Weersextremen met hoosbuien, droogte en hitte zullen vaker voorkomen. Daar kunnen we ons op voorbereiden. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om onze leefomgeving daarop in te richten. In natte perioden moet regenwater snel afgevoerd kunnen worden; in tijden van droogte willen we water juist langer vasthouden. Meer beplanting en bomen kunnen zorgen voor schaduw en verkoeling bij erg warm weer.

Ook inwoners kunnen meehelpen met maatregelen in eigen tuin of op eigen terrein. Om daarbij te helpen geeft Waterschap Rivierenland subsidie voor maatregelen die overlast door klimaatverandering voorkomen.

Wie kan subsidie ontvangen?

Deze subsidie is voor particulieren en samenwerkingsverbanden van particulieren (bijv. verenigingen, stichtingen of informele organisaties). Bedrijven kunnen er geen gebruik van maken.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van €5.000 voor elke aanvraag.  Bij samenwerkingsprojecten in de buurt, geïnitieerd door bijvoorbeeld buurtorganisaties, kan de subsidiebijdrage worden verhoogd naar maximaal 35% van de kosten tot een maximum van €15.000. » Lees hier de voorwaarden. 

Tot wanneer loopt de subsidie?

De subsidieregeling loopt in principe tot eind 2020. Het waterschap heeft €500.000 beschikbaar gesteld voor de regeling. Als dit budget eerder op is, zal er geen subsidie meer verstrekt worden. Bij de toekenning houden we rekening met klimaateffecten en spreiding van de maatregelen over het rivierengebied.

Start de subsidieaanvraag

Download het aanvraagformulier subsidie Klimaatactief en het bijbehorende activiteitenplan. Vul beide formulieren in. Vul indien van toepassing ook het machtigingsformulier in.

Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren naar:
Waterschap Rivierenland
t.a.v. Secretariaat afd. Plannen
Postbus 599
4000 AN TIEL
Of per mail naar: secretariaat-afdelingplannen@wsrl.nl

Meer informatie of persoonlijk advies

Voor meer informatie kun je de Voorwaarden voor de subsidie raadplegen.

Als u nog vragen heeft of persoonlijk advies wilt, kunt u contact opnemen met:
Elbert Schrama
0344 - 64 93 86
e.schrama@wsrl.nl

Meer informatie over de subsidieregeling op:
wsrl.nl/klimaatactief

ART DIRECTION & WEBDESIGN: NDOC