Dit doen wij…
...samen met gemeenten

Een kant en klare oplossing tegen hoosbuien is er niet. Het waterschap is samen met gemeenten actief bezig om de kans op wateroverlast zoveel mogelijk te verkleinen. Een aantal voorbeelden.

Brede sloten

We verbreden de sloten, zodat er meer ruimte is om hoosbuien op te vangen.

Diepe sloten

We baggeren regelmatig de sloten zodat ze voldoende diep blijven en het water goed kunnen afvoeren.

Regelmatig maaien

We zorgen dat er niet teveel planten en begroeiing op de oevers van de sloten staat. Door regelmatig te ‘maaien’ kan het water in de sloten blijven stromen.

Goede verbindingen

We vergroten verbindingen tussen sloten (duikers), zodat het water in de sloten goed kan wegstromen naar de grote rivieren.

Preventief water wegpompen

Bij een weeralarm pompen we preventief water uit sloten weg, waardoor het waterpeil zakt en er meer ruimte is om de hoosbuien op te vangen.

Klimaatbestendig bouwen

We zorgen ervoor dat nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen klimaatbestendig worden gebouwd. Dat betekent dat er meer ruimte is om regenwater tijdelijk vast te houden, zodat er minder kans is op wateroverlast.

Extra wateropvang

Samen met gemeenten zorgen we ervoor dat waterafvoer en de riolering op orde is en dat er extra opvangplekken voor regenwater worden aangelegd. Dat kan bijvoorbeeld in een park, speeltuin, parkeerplaats of stadsplein.

BEZOEKADRES
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90

CONTACT
Ideeën, opmerkingen of tips over dit onderwerp? Stuur een mailtje naar klimaatactief@wsrl.nl

ART DIRECTION & WEBDESIGN: NDOC