Deel je idee en help er een ander mee

Op deze site regent het goede ideeën tegen wateroverlast. De kans is groot dat je zelf nog wel een goede oplossing hebt. Dan is dit de plek om je goede idee met iedereen in Rivierenland te delen.

Schetsje of bouwtekening
Het kan een heel simpel idee zijn. Het mag een flink ingewikkeld idee zijn. En alles daar tussenin. Stuur een omschrijving, een schetsje of een bouwtekening in. Een goed idee plaatsen we op deze site met – als je dat goed vindt – een vermelding van jouw naam. Mocht dat van belang zijn voor het idee dat je instuurt: je blijft zelf eigenaar van het idee.

Versturen

Een overzicht van ingezonden ideeën die we al binnen hebben. We hebben er ook spontane reacties aan toegevoegd die we ook via dit formulier hebben ontvangen.

Laurens Pompe

TRICHT - “Mijn idee is een losse dop in de hemelwaterafvoer van het dak. Bij extreme regen kan normaal het toilet overstromen maar mijn dop zou in dat geval vanzelf losschieten waardoor het niveau in de leidingen daalt. Het water stroomt dan vanzelf de tuin in.”

Stephan Papen

LICHTENVOORDE - "De site ziet er mooi uit en geeft veel informatie. De site is mooi en overzichtelijk vormgeven. Ik heb nog wel een tip: adviseer burgers en bedrijven op uw site een ontlastput op te nemen in de perceel riolering. Dit kan veel overlast besparen en maakt een terugslagklep overbodig."

Hardenberg

HARDENBERG - "Vang het op en gebruik het regenwater voor de toiletten"

Theo Binnendijk

WIJCHEM - “Ik heb zelfs bij mijn huurwoning een aantal maatregelen genomen tegen wateroverlast. In overleg met de verhuurder heb ik de regenpijp afgekoppeld van het riool. Dat water komt nu uit in een grindgedeelte van de tuin. Ik heb verder zo min mogelijk verharding in de tuin: een vijver, een stukje moeras en verder is alles dichtbegroeid. Die kan elke hoosbui aan. Onze straat kan dat niet, maar die wordt bonnenkort totaal vernieuwd. Er komen ook meer bomen in de straat. In aangrenzende straten liggen al wadi’s. De gemeente Wijchen is goed bezig.”

Jan Goeree

PAPENDRECHT - “Belangrijk is dat het water van de straat in het riool terecht kan komen. Als je als burger ziet dat afvoerputten op straat verstopt zijn, of dat onkruid belemmert dat het water bij de putten komt of dat putten boven straatniveau liggen, dan kun je dit als burger melden bij de gemeente.”

Heidi van den Oord

“Wat een top-initiatief in het kader van waterbewustzijn hebben jullie op gestart.”

Geldermalsen

GELDERMALSEN - “Wij gaan binnenkort beginnen met het hoosbuivriendelijk maken van onze voortuin, rekening houden met de gedachte achter de campagne ‘HoHoHoosbui’".

J.T.

CULEMBORG - J.T. stuurt ons een hele serie goede ideeën door – Mijn eerste idee is om onder een gewone vijver een betonnen bak te plaatsen die via een overlooppijp vol kan lopen. Een pomp zorgt ervoor dat deze tijdelijke extra opvang weer leeg is voor een volgende hoosbui.

J.T.

Mijn tweede idee is om waterdoorlatend materiaal te ontwikkelen voor de trottoirband en de stenen die samen de goot vormen. Dan kan het regenwater daar ook de grond in.

J.T.

Mijn derde idee: creëer onder stoeptegels een holle opvangruimte van bijvoorbeeld 50 cm diep. Eerst gaat het water via de goot deze holle ruimte is en als deze ruimte vol is, dan gaat het pas naar het riool.

BEZOEKADRES
De Blomboogerd 1 
4003 BX Tiel
(0344) 64 90 90

CONTACT
Ideeën, opmerkingen of tips over dit onderwerp? Stuur een mailtje naar hohohoosbui@wsrl.nl

HEADERFOTO: ANP  I  ART DIRECTION & WEBDESIGN: NDOC